Ahmet Akif DEMİRBAŞ, MA
Ahmet Akif DEMİRBAŞ, MA

2012'de Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi ekonomi bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. OIC-SESRIC'te araştırma asistanı ve proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Halen MÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Birimi'nde Yönetici Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

OUR
TEAM